Natuurlijk overstromingsgebied op de Coercq in werking