Campagne Fiere Rivieren

De laatste jaren is de waterkwaliteit van de Belgische waterlopen al sterk verbeterd. Toch blijven verdere inspanningen nodig. Daarom organiseren we over het hele land verschillende activiteiten om het waterbewustzijn te verbeteren.

Dit doen we met de campagne Fiere Rivieren. We moeten er immers voor zorgen dat mensen zo fier zijn om hun rivieren dat ze er extra zorg willen voor dragen. We willen hen met deze campagne ook meer bewust van maken dat ook zij daar in hun dagelijkse activiteiten een invloed op hebben.

Partners

 
 
de watergroep
 
 
 
Leefmilieu Brussel