Om de impact van het hemelwater dat van autowegen afstroomt nader te onderzoeken in zowel Vlaanderen als Brussel worden op een aantal gerichte plaatsen stalen genomen.

Een staalnamestrategie wordt uitgewerkt in Vlaanderen en is reeds opgestart in Brussel. Met de resultaten die uit deze voorstudies voortvloeien zal een zuiveringsinfracstructuur ontwikkeld worden bij de kruising van de R0 en E411 met de Ijse (Vlaanderen).