In het zuiden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt Leefmilieu Brussel aan de Paepsemlaan in Anderlecht aan de opwaardering van de Zenne-oevers. Een kilometer rivieroever wordt er natuurlijk hersteld en verfraaid. De werken startten in september 2018 en zullen eindigen in het voorjaar van 2019.

Deze actie wil enerzijds de biodiversiteit herstellen en beschermen door in de zone meer plaats te maken voor natuur. Anderzijds komt er een ontmoetings- en wandelruimte op de rechteroever, waar voorbijgangers kunnen herbronnen en langs het water even ontsnappen aan de stress van de stad.

Groene ruimte zichtbaar maken

De eerste fase van de werken is uitgevoerd in september en oktober 2018. Het landschap werd geopend om deze groene ruimte zichtbaarder te maken vanaf de laan en het trottoir. De invasieve planten werden verwijderd, uitgedund of gemaaid. In een latere fase zullen meer aangepaste plantensoorten worden aangeplant. Op verschillende plaatsen zijn steenbestortingen aangebracht, met verschillende doelen:

  • In de rivierbedding zijn strategische bestortingen geplaatst. Enerzijds is dat om paaizones te creëren zodat de vissen die stilaan terugkeren naar de wateren van ons gewest, zich gemakkelijker kunnen voortplanten. Anderzijds is het een manier om meer variatie te brengen in de stromingen van de Zenne. Deze steenbestortingen of ‘kribben’ bevorderen de (her)ontwikkeling van de flora en fauna in en rond de Zenne.
  • Ook langs de oevers zijn op bepaalde plaatsen bestortingen en steenlagen aangebracht om het water dat van de straten naar de rivier stroomt, te begeleiden. Zo ontstaan er stroken drasland (ondiepe, brede, begroeide sloten) en hebben de oevers minder te lijden onder erosie. De stroken grasland, waar moerasplanten op komen, zullen het afvloeiende water opvangen, opslaan en filteren (spaarbekkens) voor het in de Zenne terechtkomt.

Nieuw pad en aanplantingen

Tijdens de tweede fase van de werken, die begin 2019 van start gaat, wordt een pad aangelegd met erlangs aanplantingen, bomen en struiken. In deze stedelijke zone is de natuur weinig toegankelijk, maar dankzij het project zullen de mensen die er wonen en werken hier bij mooi weer toch even lucht kunnen happen. De linkerwaterkant en -oever worden opnieuw aangeplant, maar blijven ontoegankelijk voor het publiek, zodat de fauna en flora  er zich rustig kunnen ontwikkelen.