Herstel structuurkwaliteit en vismigratie op Dijle en Zuunbeek

Zowel aan de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw als aan de Dijle in Leuven werken we aan het herstel van structuurkwaliteit, het oplossen van vismigratieknelpunten en het verhogen van de natuurlijke wateropvangcapaciteit.

1. Herstel van de kwaliteitsstructuur van de Zuunbeek in centrum Sint-Pieters-Leeuw

Het stroomafwaartse deel van de Zuunbeek stroomt door een dichtbevolkt gebied (sub-stedelijk gebied van de stad Brussel), met veel woningen, maar ook grote winkelcentra. In het winkelgebied is een groot deel van de rivier onder de grond verdwenen. Op dit moment zijn er veel herontwikkelingen in dit gebied: herontwikkeling van de N6-weg, nieuwe winkelcentra. Dit schept kansen om de rivier te heropenen en de structuurkwaliteit te verbeteren. Binnen dit project wordt er intensief raadplegingsproces opgestart dat moet leiden tot een ontwerp voor:

  • een nieuwe open Zuunbeek door het winkelgebied;
  • het oplossen van een vismigratieknelpunt.

In 2017 is er al heel wat overleg geweest met de verschillende partners in het gebied (gemeente, AWV, W&Z, bedrijfsleiders,…) en op basis van dit overleg zijn al een aantal eerste voorzieningen getroffen om een open Zuunbeek in dit deel mogelijk te maken in de toekomst.

Zo wordt er een koker gebouwd op het terrein van het winkelcentrum zodat de Zuunbeek via deze nieuwe koker naar een zone van het terrein kan stromen, waar in de toekomst een open waterloop mogelijk is. Verder is er in het kader van de heraanleg van de Bergensesteenweg ook nauw overleg om een koker te voorzien onder deze steenweg, die een verlegging van de waterloop in de toekomst ook mogelijk maakt. Verder werd er een eerste ontwerpschets gemaakt om de impact van een open waterloop in het gebied te kunnen visualiseren, en overleg hieromtrent concreter te maken.

Aanleg koker in Sint-Pieters-Leeuw

2. Herstel van de kwaliteitsstructuur van de Dijle in het centrum van Leuven

De Dijle stroomt door de stad Leuven, waar het zich in vijf verschillende takken verdeelt. Op de voormalige brouwerijsite Artois tussen de Mechelsestraat en de Vaartstraat zijn enkele jaren geleden 2 armen van de rivier heropend. Dit creëerde kansen voor de natuur en het herstel van de rivier.

Er is een nieuw park gecreëerd met groene rivieroevers. Aan de rand van dit park vormt de stuw op de 4de Dijle-arm een knelpunt voor vismigratie. Daar wordt een educatieve vistrap aangelegd. Het ontwerp is klaar. Er loopt een aanbestedingsprocedure om een aannemer aan te stellen.

Sluispark met waterspeeltuin